دکتر فرشاد صحبت زاده

دبیر کمیته علمی، دانشگاه مازندران

دکتر فرشاد صحبت زاده

دبیر کمیته علمی

دکترای فیزیک اتمی و مولکولی - دانشیار - دانشگاه مازندران


دکتر محمد قربانعلیلو

دبیر کمیته اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد قربانعلیلو

دبیر کمیته اجرایی

اتمي مولكولي(پلاسما) - دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی


pep2017@plasmasociety.ir

سوالات و مشکلات خود را از طریق ایمیل یا صفحه تماس با ما مطرح نمایید.
کانال تلگرامی : Pla2017@

مشاهده تصویر
برای مشاهده پوستر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

مشاهده تصویر
برای مشاهده پلان در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید